Reizen in tijden van corona

Beste patiënten,

Gezien de toenemende vragen rond reizen in tijden van de corona-pandemie zetten wij hierbij nog even alle informatie in een overzicht. Mogen wij u vragen om reistesten te plannen in een testcentrum of laboratorium om zo de belasting in de praktijk tot een minimum te beperken. Op deze manier kunnen wij als huisartsen ons maximaal focussen op het testen van zieke burgers en mensen met een hoog risico contact.

Reisinformatie

Op de volgende websites kan u terecht voor informatie over de huidige geldende regels op uw reisbestemming. U kan hier ook terugvinden aan welke voorwaarden voldaan moet worden voor u naar uw reisbestemming kan vertrekken (o.a. vaccinatiecertificaat, PCR-test met geldigheidsduur van het resultaat, tijd sinds COVID-19 besmetting en genezing, …)

Diplomatie België: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

Re-open EU: https://reopen.europa.eu/nl

Vaccinatiecertificaat – Reiscertificaat

Op de volgende websites kan u terecht voor het verkrijgen van een officieel certificaat dat u in staat stelt om te reizen. U kan hier terecht voor uw vaccinatiebewijs, de resultaten van een recente PCR-test voor reisdoeleinden of een certificaat na een recente COVID-19 besmetting.

Mijn gezondheid: https://www.mijngezondheid.belgie.be/ (doorklikken op EU Digitaal COVID-Certificaat)

CovidSafe (App): https://covidsafe.be/nl

Testen voor reizigers of evenementen

Gezien de toenemende vraag naar testen voor reisdoeleinden vragen wij om deze zoveel mogelijk buiten de huisartsenpraktijk te laten plaatsvinden. Bij de volgende laboratoria kan u een afspraak maken voor testen voor buitenlandse reizen of evenementen:

RZ Tienen: https://www.rztienen.be/nl/zorgaanbod/onderzoeken/covidscreening-in-rz-tienen/

· Indien u een CTPC-code heeft kan u een afspraak maken via https://testcovid.doclr.be/#!/flow

· Indien u niet over een CTPC-code beschikt kan u telefonisch een afspraak maken op het nummer 016 80 94 58 (op weekdagen tussen 08.30 u. en 16.30 u.)

LKO-LMC: https://www.lkolmc.be/nl/covid-19/ (Testcentrum in de Delportestraat 18, 3300 Tienen)

Luchthaven Zaventem: https://www.brusselsairport.be/nl/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/covid-19-test-centre-at-brussels-airport (Hier ook mogelijkheid tot antigeen sneltesten met resultaat binnen de 50 min – afhankelijk van de vereisten van de bestemming)

Gratis Coronatesten

Vanaf 1 juli 2021 zullen burgers die nog niet de kans hebben gehad om zich volledig te laten vaccineren twee gratis PCR-testen kunnen aanvragen. De procedure zou als volgt te werk gaan: (onder voorbehoud van wijzigingen)

· Op de website www.mijngezondheid.belgie.be vraag je een CTPC-code aan die je kunt downloaden. (vermoedelijke geldigheidsduur van 10 dagen)

· Met je code kan je een afspraak maken in een laboratorium of het testcentrum om je gratis PCR-test te laten afnemen. Maak tijdig een afspraak.

· Iedereen tussen 6 en 17 jaar krijgt sowieso twee gratis testen. Vanaf 18 jaar krijg je twee testen gratis, tenzij je al de kans had om gevaccineerd te worden.

Corona pandemie

AANDACHT

Heeft u klachten van luchtweginfectie (last van sinussen, oorpijn, keelpijn, neusloop, neusverstopping, hoesten, slijmen, of bent u kortademig, al dan niet met koorts): gelieve dan telefonisch contact op te nemen. Er wordt voor u een raadpleging ingepland op onze infectieuze raadpleging.

Wat is het GMD

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bevat uw medische informatie (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen…) en wordt beheerd door uw huisarts. Door een goed beheer van uw medische gegevens is een optimale individuele begeleiding mogelijk. U kan het GMD bekijken als uw inschrijving in de praktijk, die u jaarlijks verlengt.

Wat zijn de voordelen van het GMD?

  • U krijgt een verhoogde terugbetaling van uw raadpleging bij een van de huisarts.
  • Uw medische gegevens worden zorgvuldig beheerd en gecentraliseerd.
  • U krijgt verhoogde terugbetaling van de raadpleging bij een specialist indien u bent doorverwezen door de huisarts.

Wat is de preventiemodule van het GMD?

Als u tussen 45 en 75 jaar bent, kan de huisarts die uw GMD  beheert, 1 keer per jaar een preventiemodule aanmaken. Dit betekent dat we 1 keer per jaar samen een checklist overlopen met preventieve gezondheidsmaatregelen voor u nuttig kunnen zijn. Deze module maakt deel uit van het GMD.

Wat kost het GMD?

Het GMD is gratis voor iedereen. De preventiemodule is gratis voor de 45 tot 75-jarigen.

Er zijn 2 mogelijkheden om het GMD of de preventiemodule af te sluiten:

  • U betaalt het bedrag van het GMD aan uw huisarts. U krijgt nadien met uw getuigschrift het volledige bedrag terug van uw ziekenfonds.
  • U sluit het GMD af met een klevertje. Wij verrekenen het bedrag dan rechtstreeks met uw ziekenfonds

Hoe kan u het GMD of de preventiemodule aanvragen?

Tijdens uw volgende raadpleging bij uw huisarts of tijdens een huisbezoek, vraagt u om het GMD af te sluiten. Als u de ouder bent van een kind of van een palliatieve patiënt, kunt u de opening van een GMD in zijn/haar plaats aanvragen.

Vanaf 1 januari van  het jaar dat u 45 wordt tot 31 december van het jaar dat u 75 wordt, kan u uw huisarts vragen naar een preventiemodule. Dit kan samen met een aanvraag of verlenging van het GMD zijn, maar ook bij een andere raadpleging of bezoek.