Afwezigheden

Op feestdagen en brugdagen kan u voor dringende medische hulp terecht bij de wachtpost op het nummer 1733.

De praktijk zal gesloten zijn op op de volgende dagen: donderdag 15/08/2024 en vrijdag 16/08/2024.

Dr. Robijns zal afwezig zijn van 02/09/2024 t.e.m. 13/09/2024.

Patiëntenstop

Omwille van de toenemende drukte,  voelen wij ons genoodzaakt om vanaf juli 2024 een tijdelijke patiëntenstop in te voeren.

We willen graag continuïteit en kwalitatieve zorg blijven bieden aan patiënten die reeds in onze praktijk gekend zijn.

Wij zullen vanaf juli 2024 daarom alleen nog nieuwe patiënten aanvaarden uit de regio van Hoegaarden die nog geen vaste huisarts in de omgeving hebben.

Gelieve ons bij verdere vragen te contacteren tijdens het belmoment. Dit kan elke weekdag tussen 12u en 14u op 016/76 57 77.

Huisregels

Wij willen jullie graag attent maken op enkele huisregels van de praktijk:

  • De raadplegingen zijn enkel op afspraak. Een afspraak kan online gemaakt worden of telefonisch ingepland worden op 016/76 57 77.
  • Indien alle afspraken volzet zijn en u heeft een dringend gezondheidsprobleem, gelieve dan telefonisch contact op te nemen. Wij proberen u dan nog in te plannen.
  • Komt u met meer dan één persoon, gelieve dan ook meerdere afspraken in te plannen.
  • Huisbezoeken worden bij voorkeur telefonisch aangevraagd voor 10 u.
  • Aanvragen voor consultaties of huisbezoeken via mail, sms of andere digitale kanalen zullen niet beantwoord worden.
  • Kan u uw afspraak niet nakomen? Gelieve dan tijdig telefonisch te verwittigen. Op deze manier kunnen wij andere patiënten verder helpen.
  • Er zullen via mail geen attesten, voorschriften of medische adviezen verstrekt worden. Gelieve hiervoor steeds een afspraak in te boeken. Voor korte inlichten of adviezen verwijzen wij u naar het telefonisch belmoment tussen 12u en 14u op 016/76 57 77.

Wat is het GMD

Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bevat uw medische informatie (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen…) en wordt beheerd door uw huisarts. Door een goed beheer van uw medische gegevens is een optimale individuele begeleiding mogelijk. U kan het GMD bekijken als uw inschrijving in de praktijk, die u jaarlijks verlengt.

Wat zijn de voordelen van het GMD?

  • U krijgt een verhoogde terugbetaling van uw raadpleging bij een van de huisarts.
  • Uw medische gegevens worden zorgvuldig beheerd en gecentraliseerd.
  • U krijgt verhoogde terugbetaling van de raadpleging bij een specialist indien u bent doorverwezen door de huisarts.

Wat kost het GMD?

Het GMD is gratis voor iedereen.

Hoe kan u het GMD aanvragen?

Tijdens uw volgende raadpleging bij uw huisarts of tijdens een huisbezoek, vraagt u om het GMD af te sluiten. Als u de ouder bent van een kind of van een palliatieve patiënt, kunt u de opening van een GMD in zijn/haar plaats aanvragen.